Utflyktstips på Öland

Fyren Långe Erik. Ytterst på Ölands norra udde står fyren Långe Erik. Med sina 32 meter i höjd är den något lägre än storebror i söder.
Läs mer >>

Trollskogen. Naturreservat beläget på Ölands nordöstra spets. Här har Länsstyrelsen iordninggjort ett naturrum, i reservatet finns också informationsskyltar och strövstigar.
Läs mer >>

Böda Skogsjärnväg, Fagerrör. Böda skogsjärnväg drivs av en ideell förening som arbetar för att bevara och visa upp material och byggnader från den gamla skogsbaneepoken i Böda Kronopark. Här har man också återskapat den nordligaste delen av Grankulla-spåret. En sträcka på ca 4,5 km mellan Fagerrör och Trollskogen. Från den 26 juni och fram till den 22 augusti kan man åka tåg på sträckan, med diesel- eller ånglok.

Neptuni åkrar. Strax norr om Byxelkrok ligger ett 22 hektar stort klapperstensfält. Namnet Neptuni åkrar gav Linné området under sin öländska resa 1741.
Läs mer >>

Byxelkrok. Med sin idylliska fiske- och småbåthamn vid Ölands nordvästra kust är Byxelkrok ett populärt turistmål. Här finns restauranger med god mat och uteserveringar som bjuder på vacker utsikt mot Kalmarsund. Här finns fisk- och livsmedelsaffär, hembageri, kiosk, logi, konst, hantverk, minigolf, camping och badplats, ja all den service du som besökare behöver.
BYXELKROK VALD TILL ÅRETS ÖLANDSBY 2004.

Blå Jungfrun. Ur Kalmarsund reser sig Blå Jungfrun ca. 86 meter över havsytan. En gång i tiden kallad för Blåkulla och förknippad med häxor och trolldom. Med båt från Byxelkroks hamn kan man ta en dagstur till den sägenomspunna ön.

Raukar Byrum. Vid Ölands västra kust drygt en mil söder om Byxelkrok ligger Byrum och öns mest berömda raukområde.
Läs mer >>

Skäftekärr, norra Öland. Gammalt jägmästarboställe med vacker park, servering, och museum med bl. a. en modell över den järnåldersby vars husgrunder är belägna inom området. På området har man också uppfört en fullskalig rekonstruktion av ett järnåldershus. 
Läs mer >>

Köpingsvik ligger några kilometer norr om Borgholm. Med sin härliga sandstrand och fem fina campingplatser i bukten ner mot Kalmarsund är det en omtyckt semesterort. I samhället finns flera restauranger, livsmedelsbutik och konditori. Här finns flera minigolfbanor och en korthålsgolfbana. Köpings klint bjuder på vacker utsikt över viken, men också ett stycke historia. Vid Köping låg under vikingatid en betydande handels- och marknadsplats. Uppe på klinten, ligger ett gravfält som vittnar om platsens betydelse som handelscentra under vikingatid- tidig medeltid.

Solberga Gård. Ca. en halv mil från Borgholm ligger Solberga Gård. Här kan du bo, äta och handla av gårdens ekologiska produkter. Bekanta dig med gårdens alla djur, eller beskåda ett 100-tals olika grönsaker och kryddväxter som odlads på gården. Till gårdens specialiteter hör vitlök, sparris och pumpa.

Kapelludden, Bredsättra. På den öppna platsen reser sig ett tre meter högt kors. Längre in från stranden på en låg kulle ligger ruinerna av ett kapell. Kapellet är byggt någon gång under 1200-talet och kallas idag för S:ta Birgittas kapell. 
Läs mer >>

Skedemosse, offersjön. Myrmarken som odlats i sen tid var för länge sedan en grund insjö. Våren 1959 hittades ett märkligt fynd i den gamla mossen. Fyndet en guldring ledde till en stor arkeologisk undersökning. Vid undersökningarna hittades ytterligare åtta guldringar med en sammanlagd vikt på ca. 1,3 kilo. Skedemosseguldet är ett av landets största samlade fynd av smyckeguld.
På Skedemosse Gård nära fyndplatsen finns idag ett museum som berättar om fynden och utgrävningarna. Från gården finns också en naturskön vandringsled till utgrävningsplatsen. 
Läs mer >>

Borgholm. Sedan Ölandsbron invigdes 1972 har Borgholm blivit en av landets populäraste turiststäder. Under några intensiva sommarveckor besöks staden av tusentals turister. Efter en promenad på Storgatan, den populära gågatan, upptäcker man ganska snart att det är en stad att handla, flanera och trivas i. Stadens affärer kan erbjuda det mesta vilka kompletteras av en rad sommarbutiker, gallerier och en livlig torghandel. 
Läs mer >>

Borgholms Stadsmuseum en oas mitt i stadens centrum. Här finns samlingar av öländska kulturminnen, kläder, fartygsmodeller, redskap och vapen. Konstutställningar m.m.
Läs mer >>

Borga Hage eller den s.k. Slottsskogen är ett av Ölands äldsta reservat. Redan 1932 avsattes området som naturreservat. Reservatet är beläget nedanför landborgsbranten mellan Borgholms stad och Solliden.
Läs mer >>

Borgholms Slott, beläget på landborgskrönet strax söder om Borgholm. Museum, guidade turer, konserer och olika arangemang. 
Läs mer >>

Solliden. Drottning Victoria lät bygga denna sydländskt inspirerade sommarbostad. Runt slottet finns en mycket vacker park- och trädgårdsanläggning. Under sommaren är parken öppen och visas för allmänheten.
Läs mer >>

Eketorps borg , Gräsgårds socken är den enda totalundersökta fornborgen på Öland. Här pågick utgrävningar under ledning av Mårten Stenberger 1964-73. När utgrävningarna avslutades påbörjades en rekonstruktion av borgen och i dag finns innanför murarna järnåldershus som inrymmer museum över borgens och Ölands historia under tiden ca. 300-1240 e.Kr. Läs mer om Eketorp och Ölands borgar >>

Södra Bruket är en gammal bruksbebyggelse från början av 1800-talet med totalt åtta gamla kulturbyggnader. Som ett minne av en svunnen industriepok reser sig skorstenen från Ölands Alunbruk stolt bland bruksruinerna.
Läs mer >>

Karl X Gustafs mur. Hertig Karl Gustaf, senare Karl X Gustaf hade Öland som förläning när han 1653 lät bygga denna mur. Den drygt 2 meter höga muren sträcker sig rakt över hela ö, från kust till kust.
Läs mer >>

Ottenbylund. Sydost om Ottenby kungsgård ligger Ottenbylund den kungliga jaktparken, vilken också hyser ett antal hjortar.
Läs mer >>

S:t Johannes kapell. På väg ut mot Ölands sydspets och Långe Jan ligger Kyrkhamn, här fanns under medeltiden ett viktig fiskeläger. På platsen uppfördes ett kapell till S:t Johannes ära. 
Läs mer >>

Fyren Långe Jan. Längst ut på Ölands södra udde står fyren Långe Jan. Med sina 42 meter är den Sveriges högsta fyr.
Läs mer >>

Hornsjön är Ölands enda större insjö. Sjön var tidigare en havsvik men snörptes av genom den naturliga landhöjningen.
Läs mer >>

Hornsudden och Alvedsjö bodar. Den slingrande kustvägen på Ölands nordvästra sida bjuder besökaren på en lång rad av vackra vyer. Bland annat vidHornsudden med branta kalkstensklippor och vacker utsikt över Kalmarsund.
Läs mer >>

Källa gamla kyrka. Den trevåniga kyrkan reser sig likt en borg över Källahamn. Den är byggd i flera etapper, från 1100-talets andra hälft och till mitten av 1200-talet. 
Läs mer >>

Högnäs Orde, narurreservat på nordöstra Öland. Orde är ett öländskt ord för udde. På udden kan man se de åsar inlandsisen lämnade efter sig på östra sidan. Uddens högsta punkt är tio meter och här står en många hundra år gammal fyrbåk byggd av sten. Utsikten är vacker över sjömarkerna med betande boskap och där orkidéerna blommar rikligt under våren. Udden bjuder också på ett rikt fågelliv av vadare och änder. Simfåglar som grågås och ejder. Till de häckande fåglarna hör skärfläcka och silvertärna.

Lilla Horns löväng. Ängen är artrik och växter med skiftande livsvillkor delar på utrymmet, från lundväxter som trivs i skuggan intill träd och buskage, till de som trivs på mer öppna soliga ytor. Under våren blommar blå- och vitsippor i riklig mängd.
Läs mer >>

Jordhamn. Några kilometer norr om Sandvik ligger Jordhamn, här finns Ölands enda bevarade skurkvarn. På landborgen något norr om skurkvarnen vid Jordhamn ligger ett antal raukar, dock inte lika kända som Byrums raukar längre norrut.
Läs mer >>

Sandviks kvarn är den största holländska kvarnen på Öland och räknas också som norra Europas största väderkvarn. Väl synlig på långt avstånd har den blivit ett landmärke och symbol för Sandvik. Kvarnen är 7 våningar hög och vingarna mäter hela 24 meter.
Läs mer >>

Knisa mosse är en av Ölands få orörda våtmarker. Redan under 1930- talet blev delar av mossen naturreservat och ingår idag även i Natura 2000.
Läs mer >>

Södra Greda lövängar. Södra Greda naturreservat är en av Ölands mest kända och välbesökta lövängar. Ängen vid Södra Greda är fortfarande en hävdad löväng och här växer de flesta av lövängens kända blommor. I området finns också kalkfuktängar med växter som orkidéer, solvända och majviva.
Läs mer >>

Äleklinta, en av Ölands vackraste kuststräckor. Norr om Äleklinta stupar landborgen rakt ner mot Kalmarsund. Nedanför branten finns det bara en smal strandremsa från vilken man kan beskåda den höga klinten och studera åtskilliga lager i Ölands berggrund. Bruddesta, de lilla fiskeläget någon kilometer norrut vittnar om forna dagars fiske och påminner besökaren om fiskets betydelse för ölänningarna under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
Läs mer >>

Halltorps hage. Naturreservat beläget ca. 15 km. söder om Borgholm. De gamla ekarna i reservatet är en viktig livsmiljö bland annat för den stora ekbocken ochekoxenEkbocken har sin enda kända förekomst i Halltorps hage
Läs mer >>

Himmelsberga - Ölands Museum. Mitt i det öländska odlingslandskapet, strax väster om Långlöts kyrka, ligger Himmelsberga, Ölands bäst bevarade radby. Större delen av byn utgör i dag Ölands Museum.
Läs mer >>

Bebyggelsemiljöer. Att lägga märke till är den öländska radbyn och malmbebyggelsen. Radbyarna som fortfarande lever kvar på Öland har sina rötter i medeltiden. På de öländska malmarna levde ett fattigt folk de kan man se på husen, små och låga.
Läs mer >>

Ölands väderkvarnar. Väderkvarnen står i dag som en symbol över det öländska landskapet där man tidigt började utnyttja vinden som kraftkälla för att mala säden till mjöl. Kvarnraden vid Lerkaka är bland de mest välbesökta och många anser också att det är Ölands vackraste och bäst bevarade kvarnrad.
Läs mer >>

Ölandsbron invigdes den 30 september 1972 och var under en tid Europas längsta bro. 
Läs mer >>

Färjestaden var under mycket lång tid en naturlig länk mellan Öland och fastlandet där man med färjornas hjälp tog sig till och från Öland. Post och varutransporter kom också den vägen. Fram till 1961 fanns även järnvägen. Stationshuset finns fortfarande kvar liksom de gamla lokstallarna.
Läs mer >>

Beijershamns naturreservat, ett paradis för fågel- och naturintresserade, reservatet gästas varje år av ett stort antal besökare.
Läs mer >>

Nunnedalen. Smal lövskogsremsa utmed västra landborgen något norr om Resmo kyrka. Området är ett omtyckt utflyktsmål särskilt under tidig vår då blå-, vit- och gulsipporna är det dominerade inslaget.
Läs mer >>

Mörbylånga är ett lugnt idylliskt samhälle och centralort på södra delen av ön. De vackra kullerstenstorget och samhällets rätvinkliga gator ger en känsla av stad i miniatyr.
Läs mer >>

Ölands Stora alvar är beläget på södra delen av ön. Här breder den vidsträckta heden ut sig över ett område som är ca. 4 mil långt och knappt en 1 mil brett. Stora alvaret är därmed världens största alvar.
Läs mer >>

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö och tillhör ett av södra Ölands stora besöksmål. 
Läs mer >>

Tillagd i varukorgen